Disclaimer:
Deze website www.kellysva.nl (“de website”) is eigendom van Kelly’s Virtual Assistance, een onderneming gevestigd te Heemskerk. Kelly’s Virtual Assistance is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82036888.

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud website
Kelly’s Virtual Assistance behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen. Kelly’s Virtual Assistance besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de website, maar het gebruik van (informatie op) de website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden. Alle prijzen getoond op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Kelly’s Virtual Assistance niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Kelly’s Virtual Assistance.

Aansprakelijkheid
Kelly’s Virtual Assistance is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) de website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Kelly’s Virtual Assistance tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie. Kelly’s Virtual Assistance is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de website en Kelly’s Virtual Assistance is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. Daarnaast is Kelly’s Virtual Assistance niet aansprakelijk voor inhoud van de website welke afkomstig is van derden. De website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Kelly’s Virtual Assistance aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website berusten bij Kelly’s Virtual Assistance. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kelly’s Virtual Assistance is het niet toegestaan om (delen van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Kelly’s Virtual Assistance via info@kellysva.nl.